Afdeling beroepstechnieken 

De afdeling beroepstechnieken is verantwoordelijk voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Zij is belast met het up-to-date houden van technische adviezen, aanbevelingen en te publiceren normen.

Doelstellingen

  • De leden op de hoogte houden van de technische normen en adviezen, nodig voor een kwalitatieve uitvoering van hun beroepsactiviteit.
  • Tegemoetkomen aan specifieke behoeften van de verschillende segmenten van het beroep.

Betrokken commissies