Belgisch-Nederlandse gespreksgroep 

Het IAB en het IBR enerzijds en de NIVRA (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants) en de NOvAA (Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten) anderzijds, vormen de Belgisch-Nederlandse gespreksgroep.


De gesprekken maken het mogelijk de raak- en verschilpunten in beide landen naast elkaar te leggen om zo een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het beroep in het buurland. De ontmoeting vindt tweemaal per jaar plaats.

Vertegenwoordigers IAB

André Bert
Bart Van Coile
Johan De Coster

Wetenschappelijk secretariaat

CLEYMANS Fabienne