Afdeling communicatie 

De afdeling communicatie is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie van het Instituut.

Doelstellingen

  • De aanwezigheid van het IAB verzekeren tijdens allerlei evenementen, contacten met vertegenwoordigers uit de politieke wereld en met de pers in het algemeen.
  • De professionele evolutie in aangrenzende landen volgen en de Raad hiervan op de hoogte houden.
  • Een betere communicatie verzekeren tussen de Raad en de verschillende beroepsverenigingen.

Betrokken commissies