Uitvoerend comité van de Stagecommissie  

Het uitvoerend comité van de Stagecommissie treft de voorbereidingen voor de Stagecommissie.

Samenstelling

Voorzitter 

Leon Kerfs

Ondervoorzitter

Dino Tironi   

Nederlandstalige leden

Staf Jongen 
Albert Bauwens (Nederlandstalig secretaris)
Gert Carmans

Franstalige leden

Didier Bouckaert (Franstalig secretaris)
Benoît Devaux
Jean-Marc Marechal