Uitvoerend comité van de Stagecommissie  

Het uitvoerend comité van de Stagecommissie treft de voorbereidingen voor de Stagecommissie.

Samenstelling

Voorzitter 

Joëlle Van Hecke

Ondervoorzitter

Leon Kerfs

Nederlandstalige leden

Staf Jongen 
Albert Bauwens (Nederlandstalig secretaris)
Gert Carmans

Franstalige leden

Didier Bouckaert (Franstalig secretaris)
Benoît Devaux
Jean-Marc Marechal