Deontologische normering 

Behalve een aantal technische normen, aanbevelingen en nota's, heeft het Instituut bepaalde normen en richtlijnen van plichtenleer uitgevaardigd. Sommige van die teksten (normen) zijn bindend voor de leden waarbij overtreding ervan aanleiding geeft tot deontologische sancties. Anderen zijn veeleer aanwijzingen rond technische nota's of aanbevelingen vanuit het Instituut.

Permanente vorming

Kwaliteitstoetsing

Controlenorm

Bijzondere opdrachten

Insolventiewetgeving

Witwaspreventie

Relaties tussen economische beroepsbeoefenaars