Deontologische normering 

Behalve een aantal technische normen, aanbevelingen en nota's, heeft het Instituut bepaalde normen en richtlijnen van plichtenleer uitgevaardigd. Sommige van die teksten (normen) zijn bindend voor de leden waarbij overtreding ervan aanleiding geeft tot deontologische sancties. Anderen zijn veeleer aanwijzingen rond technische nota's of aanbevelingen vanuit het Instituut.

Permanente vorming

Kwaliteitstoetsing

Controlenorm

Bijzondere opdrachten

Insolventiewetgeving

Witwaspreventie

  • Norm in toepassing van de AWW van 18 september 2017
  • Omzendbrief (in toepassing van de norm van het IAB betreffende de toepassing van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme)

Relaties tussen economische beroepsbeoefenaars