Excel for Accountancy 

De economische beroepen zijn fervente gebruikers van de software Microsoft Excel. Maar benutten ze ook de meest handige functionaliteiten?

De beveiligde website Excel for Accountancy is de digitale versie van het boek ‘Excel voor economische beroepen’, dat door Noël De Rudder – accountant en belastingconsulent – werd geschreven. Het boek benadert de tool vanuit praktisch oogpunt.

Excel for Accountancy heeft als doel om u sneller en efficiënter met Excel te laten werken. De website behandelt dan ook niet alle functionaliteiten van Excel, maar concentreert zich op de dagelijkse accountancypraktijk.

De belangrijkste tools die de site momenteel aanbiedt zijn:

  • Het elektronisch permanent dossier (inclusief antiwitwasformulieren)
  • De tijdsregistratie
  • De opvolging status van taken en/of dossiers
  • De leningstabel
  • De facturatie met Excel

Neem een kijkje via dit demonstratiefilmpje!

De praktische kennis en tools die gebundeld werden op de website van Excel for Accountancy, zijn een voortreffelijke aanvulling op de dagelijkse praktijk van het economisch beroep. De verschillende onderwerpen, tools en tips zijn praktisch opgevat, herkenbaar en onmiddellijk toepasbaar.

Een aantal tools (permanent dossier, tijdsregistratie, opvolging dossiers) zijn specifiek gericht op de kantoorwerking en op de antiwitwaswetgeving, en zijn dus impliciet ook een hulpmiddel om de kwaliteitstoetsing te doorstaan.

De voordelen van de website zijn talrijk:

  • De inhoud werd op maat gemaakt door en voor de economische beroepsbeoefenaars.
  • De info staat online en is dus steeds beschikbaar.
  • De praktische tools kunnen u helpen bij de organisatie van uw kantoor. Zeker kleinere kantoren zullen hier baat bij hebben.

Omdat we overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van deze tool, bieden we al onze leden en stagiairs de toegang tot de Excel for Accountancy aan via het informatie- en uitwisselingsplatform