eStox 

eStox

 

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en de Federatie van het Notariaat (Fednot) lanceren het elektronisch effectenregister, eStox.

 

eStox biedt uw cliënten verschillende voordelen in vergelijking met de traditionele ‘aandelenregisters’:
 
  • De gegevens opgenomen in de papieren aandelenregisters zijn vaak niet up-to-date. Bovendien zijn de traditionele registers regelmatig zoek. Met eStox behoren deze nadelen en de daaruit voortvloeiende discussies, tot het verleden.
  • De notarissen en de accountants/belastingconsulenten staan voortaan in voor een correcte registratie van alle gegevens over de effectenhouders. Voortaan kunt u deze data registreren bij de oprichting van een vennootschap, bij een statutenwijziging of bij een overdracht van aandelen. Zo worden discussies vermeden, bijvoorbeeld over de vraag wie precies effectenhouder is, sinds wanneer en of de houder zijn effecten op een rechtmatige manier heeft verkregen.
  • Het elektronisch effectenregister vereenvoudigt ook de bijeenroeping van de aandeelhouders voor de algemene vergadering.
  • Verder komt er een rechtstreekse link tussen eStox en het UBO-register van de FOD Financiën. Als bedrijven dat wensen, en alleen dan, worden de gegevens over de ‘uiteindelijke begunstigden’, onder wie de aandeelhouders die een participatie hebben van meer dan 25 procent, automatisch aan de FOD Financiën overgemaakt. Dit in het kader van de zogenaamde UBO (Ultimate Beneficial Owner)-verplichtingen.

 

Op termijn zullen bestuurders en aandeelhouders ook rechtstreeks toegang krijgen tot het digitale effectenregister.