Intervat: nieuwe XML-schema’s

6/10/2009 - Roger Lassaux

De nieuwe XML-schema’s voor de indiening van de periodieke btw-aangiften, de intracommunautaire opgaven en de klantenlijsten zijn beschikbaar via Intervat.

De schema’s van de periodieke btw-aangiften en de intracommunautaire opgaven werden aangepast in functie van de wijzigingen voortvloeiend uit de richtlijnen 2008/8/EG van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst en 2008/117/EG van de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegd waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer.
Wat betreft de klantenlijsten werden vooral technische wijzigingen aangebracht.

De nieuwe schema’s moeten worden gebruikt vanaf 5 februari 2010. Vanaf die datum zal het niet meer mogelijk zijn om de periodieke btw-aangiften, intracommunautaire opgaven of klantenlijsten in te dienen volgens de oude schema’s. Dit geldt eveneens voor de periodieke btw-aangiften, intracommunautaire opgaven of klantenlijsten die betrekking hebben op periodes vóór 2010 en die worden ingediend na 5 februari 2010.

Thema's: e-Accountancy > Lid - Overheid;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):