Neerlegging van de jaarrekening: nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2010

21/12/2009 -

De tarieven, aangepast aan de jaarlijkste index-aanpassingen, worden jaarlijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Hieronder vindt u de neerleggingstarieven, die u ook kan raadplegen op de internetsite van de Balanscentrale.

A. ONDERNEMINGEN: neerlegging jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekening

Vanaf 1 januari 2010

ONDERNEMINGEN In EUR
 1. Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (1)
 •  Volledig model
 374, 68
 •  Verkort model
 139,34
 •  Verbeterde neerlegging
 136,61
 2. Via het internet in pdf-formaat  
 •  Volledig model en grote buitenlandse vennootschappen
 431,55
 •  Verkort model en kleine buitenlandse vennootschappen
 193,66
 •  Verbeterde neerlegging
 139,61
 3. Via de post of aan het loket op papier  
 •  Volledig model en grote buitenlandse vennootschappen
 437,84
 •  Verkort model en kleine buitenlandse vennootschappen
 202,62
 •  Verbeterde neerlegging
 136,61

(1)  Geldt enkel voor jaarrekeningen opgemaakt volgens het volledig of verkort model van de jaarrekening

B. VERENIGINGEN, STICHTINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENFINANCIERING

 1. Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (1)  
 •  Volledig of verkort model
 71,81
 •  Verbeterde neerlegging
 69,58
 2. Via het internet in pdf-formaat  
 •  Volledig, verkort of ander model
 128,80
 •  Verbeterde neerlegging
 69,58
 3. Via de post of aan het loket op papier  
 •  Volledig, verkort of ander model
 135,09
 •  Verbeterde neerlegging
 69,58

(1) Geldt enkel voor jaarrekeningen opgemaakt volgens het volledig of verkort model van de jaarrekening

Thema's: Boekhouding > Jaarrekening
Kernwoord(en):