Aangifte PB: publicatie model 2010

12/03/2010 - IAB

Het koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2010 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2010.

Wij zullen weldra terugkomen op de wijzigingen.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB);Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):