TOW mandatarissen: twee belangrijke mededelingen

6/04/2010 - IAB

Op verzoek van de heer Yves Cappelier, directeur FOD Financiën, delen we u graag het volgende mee:

  • Geen papieren aangiftes meer

De klanten van mandaathouders wiens aangifte via Tax-on-web Mandataris werd ingediend werden recent via persoonlijke brief verwittigd dat zij geen papieren aangifte meer zullen ontvangen. Het gaat hier om meer dan 840.000 belastingplichtigen.

  • Repertoriumnummer

In deze brief werd eveneens hun repertoriumnummer opgenomen. Wij wijzen erop dat in het geval het om gehuwden / wettelijk samenwonenden gaat, zij elk hun persoonlijk repertoriumnummer hebben ontvangen.
Belangrijk om weten is dat om toegang te krijgen tot de aangifte van gehuwden of wettelijk samenwonenden alleen het repertoriumnummer van de man (of oudste persoon indien beide partners van hetzelfde geslacht zijn) kan gebruikt worden.
Het repertoriumnummer van de echtgenote (of jongste partner indien hetzelfde geslacht) is niet actief zolang zij fiscaal "gehuwd" of "wettelijk samenwonend” zijn (dwz er een gemeenschappelijke aangifte dient te worden ingediend). Dit nummer wordt hen medegedeeld omdat het schrijven dat zij hebben ontvangen slechts eenmalig is. Indien zij later mogelijk opnieuw het fiscale statuut van "alleenstaande" zouden krijgen heeft de mandataris dit repertoriumnummer nodig om toegang te krijgen tot de aangifte van deze personen. 

Thema's: e-Accountancy > Lid - Overheid
Kernwoord(en):