Heeft u praktijkvoorbeelden van dubbele belastingheffing?

3/06/2010 - IAB

De Europese Commissie nodigt u uit om voorbeelden te geven van gevallen van dubbele belastingheffing die u bent tegengekomen bij uw grensoverschrijdende activiteiten. Met “dubbele belastingheffing” bedoelen wij dat twee of meer lidstaten dezelfde belastingplichtige aanslaan voor dezelfde inkomsten of bezittingen. De raadpleging gaat over belastingen die rechtstreeks aan de belastingautoriteiten worden betaald ("directe belastingen"), zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting op meerwaarden, successierechten en schenkingsrechten.

De Commissie wil zicht krijgen op de werkelijke omvang van dit probleem en zijn financiële gevolgen. Als er bezwaar werd ingediend, zou de Commissie willen weten hoelang het duurde voordat de dubbele belastingheffing ongedaan werd gemaakt. Al uw suggesties voor manieren waarop de verschillende gevallen van dubbele heffing binnen de EU vermeden zouden kunnen worden, zijn welkom.

Na de raadpleging zal de Commissie een verslag met de resultaten publiceren op de website van directoraat-generaal Belastingen en douane-unie.

Daarnaast zal de Commissie de ontvangen informatie zorgvuldig analyseren om vast te stellen wat de oorzaken zijn van de gemelde gevallen van dubbele belastingheffing in de EU. Daarna zal zij een debat op gang brengen over hoe het probleem kan worden aangepakt en of daarvoor actie op EU-niveau nodig is.

Praktisch

Aangezien de raadplegingstermijn eindigt op 30 juni, verzoeken wij u het raadplegingsdocument in bijlage zo snel mogelijk over te maken ter attentie van mevrouw Isabelle Richelle, lid van de werkgroep van de CFE, betrokken bij deze studie, met eveneens een kopie gericht aan het IAB (Eric Steghers of Roger Lassaux).

Thema's: Beroep > Andere instituten of federaties
Kernwoord(en):