Vensoc-toepassing is operationeel voor aanslagjaar 2010 !

11/06/2010 - IAB

Het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2010 publiceerde een koninklijk besluit van 19 mei 2010 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2010.

Wat de indieningsdatum betreft: de papieren versie moet worden ingediend voor 15 september 2010. Via Vensoc beschikt u over een bijkomende termijn die werd vastgesteld op 15 oktober 2010. Voor de aangiften die na 15 september 2010 moeten worden onderschreven, beschikken de vennootschappen, zoals vorig jaar, automatisch over een bijkomende periode van een maand voor de indiening van de elektronische aangifte Vensoc ten opzichte van de indieningsdatum van de papieren aangifte. Bijvoorbeeld: indieningsdatum papieren versie 22.09.2010 – Vensoc: 22.10.2010.

Thema's: Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):