Verlenging tot en met 31 december 2010 van de anticrisismaatregelen voor de zelfstandigen

15/09/2010 -

Uit een persbericht van Sabine Laruelle, minister van Zelfstandigen en Kmo’s, blijkt dat drie tijdelijke crisismaatregelen, die in mei 2010 werden genomen voor de zelfstandigen, worden verlengd:

  • Tijdelijke uitbreiding van de sociale verzekering in geval van faillissement tot en met 31 december 2010;
  • Verlenging van de aanvraagtermijn (twee kwartalen in plaats van een) voor het bekomen van de gewone faillissementsverzekering voor de faillissementen uitgesproken in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2010. In deze gevallen hebben de zelfstandigen in kwestie tot het einde van het tweede kwartaal 2011 om hun aanvraag voor een faillissementsverzekering in te dienen.
  • Verlenging van het uitstel voor de betaling van sociale bijdragen. Elke zelfstandige in hoofdberoep kan tot 30 november 2010 een uitstel van betaling vragen voor drie kwartaalbijdragen, vervallen in de periode 2009/1 tot 2010/2. Op voorwaarde dat deze bijdragen effectief uiterlijk op 15 december worden betaald of een afbetalingsplan wordt overeengekomen met het sociaal verzekeringsfonds, zullen er voor deze laattijdige betalingen geen verhogingen worden toegepast.

Thema's: Economie > Steunmaatregelen
Kernwoord(en):