Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS)

5/10/2010 - Luc Gheysens

De nieuwe algemene regeling inzake de communautaire accijnzen (d.w.z. energieproducten en elektriciteit, alcohol en alcoholische dranken, tabaksfabricaten)

De Wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, het verkeer daarvan en de controles daarop heeft de bepalingen, opgenomen in Richtlijn 92/12/EEG van 25 februari 1992 betreffende hetzelfde onderwerp zoals vermeld in de titel van voornoemde wet, omgezet naar Belgisch recht.
De Richtlijn bevatte de nieuwe regeling inzake communautaire accijnsproducten met het oog op het opengaan van de Europese interne markt op 1 januari 1993.

 

Een samenvatting van dit artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift Accountancy & Tax 3/2010. Hier vindt u de integrale versie.

 

Thema's: Fiscaliteit > Douane en accijnzen
Kernwoord(en):