How green makes money?

10/11/2010 -


Duurzame ontwikkeling laten opbrengen? Dit thema, dat actueler is dan ooit, zal worden besproken tijdens de Europese kmo-top op 18 november 2010 in Brussel, die wordt georganiseerd op initiatief van het Belgisch Europees voorzitterschap.

Op het programma? Onder meer de impact van de ‘Small Business Act’ op de Belgische kmo’s, het belang van ‘groene’ economie, de businesskansen voor kmo’s en de versterking van de concurrentiepositie via eco-management. Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen in ‘The Green Village’, een kijkdorp waar verschillende ‘groene’ toepassingen worden voorgesteld.

Voor ons is dit het uitgelezen moment om stil te staan bij innovatieve opdrachten, tools en diensten in het kader van onze dienstverlening met een grote meerwaarde: optimalisatie van de federale en regionale groene fiscaliteit, meer rekening houden met het milieu, milieuvergunningen, steun- en subsidiemaatregelen, mobiliteitsplannen voor ondernemingen, analyse van de interne en externe uitstoot van ondernemingen met het oog op de vermindering ervan, energiebesparingen, analyse en opstelling van prestatie-indicatoren en een draaiboek ‘maatregelen voor en verbetering van de prestatie’, het benutten van deze benadering, enz.

Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden vindt u terug op de website ‘How green makes money’

Thema's: Milieu > Algemeen
Kernwoord(en):