Het tweede congres van het Forum For the Future was een geslaagde editie!

3/12/2010 - André Bert

Op vele vlakken, en om allerlei redenen!

Het Forum For the Future 2010 is weer voorbij… Maar niet onopgemerkt! Vorig jaar in mei verzamelden meer dan 600 beroepsbeoefenaars zich in Tour & Taxis voor de eerste bijeenkomst van de economische beroepen…

Dit jaar waren meer dan 2 000 accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en fiscalisten, bedrijfsrevisoren, partners en vertegenwoordigers uit de politieke wereld, ondernemingen en onderwijsinstellingen aanwezig op dezelfde locatie. De massale opkomst maakte duidelijk dat het forum getuigt van een sterke dynamiek, en de aanwezigen heel wat opportuniteiten en mogelijkheden biedt. In het kader van de First Motion-beurs waren bovendien ook heel wat studenten aanwezig.

Het congres 2010 wilde voor de tweede editie ambitieus, nuttig en verenigend uit de hoek komen! Zowel inzake vorming, als wat betreft media-aandacht, loste het congres alle verwachtingen ruimschoots in! Om allerlei redenen (uitwisseling, ontmoetingen, discussies, confraterniteit) was 1 december dé dag voor onze sector van de economische en adviesverlenende beroepen.

Concreet...

Het Instituut, dat al van bij de start een partner is van het Forum For the Future, blikt ook tevreden terug. Dit jaar namen wij immers actief deel aan de organisatie. Enerzijds financierde het Instituut een deel van dit project, om u, als lid, een gratis toegang te bezorgen. Anderzijds nam het Instituut ook actief deel aan het congres, door onder meer uiteenzettingen te verzorgen.

Dit jaar namen de drie instituten de opening- en slotzittingen voor hun rekening. Dit zorgde voor enkele actuele debatten met betrekking tot onze beroepsuitoefening: het Europese vereenvoudigingsproject wat betreft de opstelling en neerlegging van de jaarrekeningen, de troeven van de Belgische fiscaliteit, en de problematiek betreffende de respectieve verwachtingen van de economische beroepsbeoefenaars en hun cliënt-ondernemingen.

In het slotdebat kon ik het belang van de accountants en de belastingconsulenten benadrukken als geprivilegieerde raadgever tijdens de verschillende levensfasen van ondernemingen. Twee leden van het uitvoerend comité hielden ook een uiteenzetting tijdens het congres: Bart Van Coile sprak over ondernemingen in moeilijkheden, een onderwerp waarover ook past president Gérard Delvaux en onze confraters Patrick Jaillot en Olivier Kahn spraken tijdens een panelgesprek. Emmanuel Degrève besprak het Belgische luik in een debat over algemene en specifieke antimisbruikmaatregelen. Jean Baeten, Raadslid, leidde een panelgesprek over de troeven van de Belgische fiscaliteit, dat werd georganiseerd door ondervoorzitter Benoît Vanderstichelen. Dit was een onderdeel van de slotzitting, waaraan ook Michel Alloo en Patrick Brauns deelnamen.

Na de toespraken van mevrouw Sabine Laruelle, minister van Kmo's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, en de heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de HREB en de CBFA, leidde confrater André Kilesse, vice-president van de FEE het panelgesprek over de jaarrekeningen, waarmee het forum werd geopend.

Tot slot wens ik ook mijn dank uit te spreken aan confrater Guy Kahn, die niet minder dan 4 uiteenzettingen gaf over communicatie door kantoren.

Aangezien het FFF via de beurs 'First Motion' ook de jongeren en stagiairs wilde bereiken, wil ik tot slot ook mijn dank betuigen aan confraters Jean-Guy Didier, Raadslid, en Patrick Vanderperre, lid van de Stagecommissie, die zich met veel enthousiasme tot hen richtten.

Bedankt!

Om een dergelijke organisatie in goede banen te leiden, was veel inzet, talent, overtuigingskracht en organisatievermogen nodig!

In naam van het Instituut, wil ik dan ook confrater Emmanuel Degrève, lid van het uitvoerend comité en voorzitter van de stichting Forum For the Future, feliciteren, evenals onze leden die deelnamen aan de organisatie: Roger Lassaux, Guy Kahn, Claude Parisis, Jean-Marc Behaghel, Jean-Marie Hillewaere, Xavier Schraepen, Lawrence Claes en Stéphane Hottois. Met hun actieve deelname en enthousiasme droegen zij ook hun steentje bij!

Een nieuwe afspraak

Wij maken met u al graag een volgende afspraak: op 1 december 2011 zal de derde editie van het Forum doorgaan.

Dit is niet de enige afspraak die wij met u willen vastleggen. Voor sommigen lijkt deze afspraak nog ver weg, maar wij zijn ervan overtuigd dat wij u voor deze datum nog zullen ontmoeten!

Gezien het succes van de vorige editie, en met het oog op de recente werkzaamheden van de strategisch Raad en de daaruitvolgende actieplannen, bezoekt het Instituut binnenkort zijn leden. Van maart tot mei, wordt een nieuwe roadshow in de provincies georganiseerd, met volgende thema’s:

  • het actieplan 2011-2013;
  • de professionele tools;
  • de nieuwe wettelijke bepalingen en reglementeringen;
  • de kwaliteitstoetsing;
  • een verbeterde vorming.

Een voor een thema’s die zullen worden besproken tijdens onze voordrachten, waarop wij u hopen te ontmoeten om met u informatie en ideeën uit te wisselen.

 

André Bert
Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Andere instituten of federaties
Kernwoord(en):