INTERVAT - Drie belangrijke verduidelijkingen: functionaliteit, boeten en aanvraag voor terugbetaling

24/01/2012 -

Naar aanleiding van de recente moeilijkheden bij de toepassing van Intervat, werd contact opgenomen met de diensten van FOD Financiën, waarvan wij onderstaand antwoord kregen.

"Geachte

Alles wordt in het werk gesteld opdat alle functionaliteiten van de applicatie zo vlug mogelijk worden hersteld.

Voor zover als nodig, deel ik U mee dat de boeten voor laattijdige neerlegging niet worden toegepast voor de 10 de van de maand volgend op de wettelijke neerleggingsdatum (wat dus de facto een bijkomende neerleggingstermijn betekent). Dit geldt zowel voor de periodieke aangiften als voor de intracommunautaire listings.

Daarentegen, wat de aanvragen tot terugbetaling betreft, dient de aangifte ingediend te worden tegen 25 januari ten laatste opdat de terugbetalingen zouden plaatsvinden tegen 31 maart.

Al onze verontschuldigingen voor de ongemakken.”

Christian Gillet
AFER - Services centraux

Thema's:
Kernwoord(en):