Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

24/02/2012 - IAB

Tijdens haar algemene vergadering in februari 2012 keurde de FATF (Financial Action Task Force) nieuwe normen goed. Een paar belangrijke veranderingen zijn:

  • meer internationale samenwerking ter bestrijding van misbruik van de internationale financiële sector;
  • belastingmisdrijven moeten overal ter wereld als gronddelict voor witwassen worden erkend;
  • nieuwe standaarden tegen de financiering van massavernietigingswapens;
  • strengere eisen voor politiek prominente personen in de strijd tegen corruptie;
  • strengere eisen voor transparantie bij rechtspersonen en bij vormen van grensoverschrijdend betalingsverkeer;
  • meer eisen aan financieel onderzoek en de handhavingmogelijkheden van opsporingsdiensten.

Meer lezen in het Engels: FATF steps up the fight against money laundering and terrorist financing, of ga naar: the FATF Recommendations, Interpretative Notes and Glossary

Meer lezen in het Frans: Le GAFI renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Thema's: Beroep > Deontologie;Beroep > Internationaal
Kernwoord(en):