Indieningstermijn aangiftes 281.20 via Belcotax-on-Web verlengd tot 5 maart

1/03/2012 -

Als gevolg van de talrijke reacties die wij van u ontvingen over de problematische werking van de toepassing, hebben wij contact opgenomen met de FOD Financiën en een redelijke verlenging van de termijn aangevraagd. Op de website van de FOD Financiën vernamen wij dat de termijn werd verlengd tot en met 5 maart 2012.

De tarieven voor de voordelen alle aard verkregen uit leningen zonder intrest of aan een verlaagde intrestvoet, werden nog niet officieel gepubliceerd, hoewel deze vereist zijn om de aangiftes in te vullen. Uit verschillende bronnen vernemen wij dat de volgende bedragen zouden worden toegepast voor het jaar 2011:

 Type lening

 Referentie-intrestvoet die in aanmerking moet worden genomen

Hypothecaire lening

  • Gegarandeerde terugbetaling door een gemengde levensverzekering
  • Andere leningen 

 

5,14 %


3,67 %

 Niet-hypothecaire leningen met een vastgelegde looptijd (maandelijks tarief)

  • Financiering aankoop wagen
  • Andere leningen 

 

 

0,17 %

0,21 %

 Niet-hypothecaire leningen van onbepaalde duur  8,50 %

 

Zodra dit wordt gepubliceerd – het koninklijk besluit zou momenteel worden voorgelegd ter ondertekening – zullen wij u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):