FEE: Wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen

15/03/2012 - IAB

De FEE heeft haar reactie op de voorstellen van de Europese Comissie gepubliceerd: "FEE Comment Letter on the Recast of the 4th and 7th Directives" (enkel in het Engels beschikbaar).

De Europese Commissie publiceerde eind oktober 2011 voorstellen voor een nieuwe jaarrekeningenrichtlijn die de huidige 4e en 7e EG-richtlijnen (78/660/EG et 83/349/EG) zal vervangen.

Bedoeling is de verslaggevingsverplichtingen voor kleinere ondernemingen verder te verlichten (think small first) en de Europese jaarrekeningrichtlijnen te vereenvoudigen en te moderniseren.

Achtergrond:

Thema's: Boekhouding > Internationale normen
Kernwoord(en):