Praktijkvoorbeelden van gevallen van dubbele niet-belastingheffing en manieren om deze aan te pakken: openbare raadpleging

Strijd tegen dubbele niet-belasting in de interne markt

15/03/2012 - IAB

Dubbele niet-belastingheffing kan schadelijke gevolgen hebben waar het gaat om de billijkheid van de belastingstelsels en de potentiële verstoring van de interne markt.

De Europese Commissie legt het publiek nu een raadplegingsdocument voor om dubbele niet-heffing binnen de EU en in verhoudingen met derde landen, alsook de potentiële gevolgen ervan voor de interne markt, te documenteren om zo een passend beleidsantwoord op dubbele niet-heffing te formuleren en uit te werken.

De Commissie wil met deze openbare raadpleging feiten en bewijsmateriaal verzamelen over dubbele niet-belastingheffing binnen de EU en in verhoudingen met derde landen. De burgers worden aangemoedigd om praktijkvoorbeelden te geven van gevallen van dubbele niet-heffing bij grensoverschrijdende activiteiten waarmee zij zijn geconfronteerd of waarvan zij kennis hebben.

Persmededeling IP/12/201 - 29/02/2012 :

Raadplegingsdocument

Bekijk ook de pagina “consultation” (Engels)

Thema's: Fiscaliteit > Internationale fiscaliteit
Kernwoord(en):