Nieuw uitstel voor de indieningstermijn van de fiches 281.20: 29 maart 2012!

16/03/2012 -

Zoals u weet, hebben we eind februari, als reactie op uw gerechtvaardige vragen, de Minister van Financiën aangeschreven over de problemen in verband met het elektronisch indienen van de fiches 281.20. Hierbij hebben we zijn aandacht gevestigd op het feit dat de coëfficiënten voor de berekening van de VA verkregen uit renteloze leningen of leningen tegen een verlaagde rentevoet nog niet officieel werden bekendgemaakt, hoewel ze onontbeerlijk zijn om de meeste fiches in te vullen. Daarom hadden we de vermoedelijke cijfers bekendgemaakt. Toen werd een eerste uitstel tot en met 5 maart 2012 toegekend. 

Ten gevolge van onze actie verlengt de brief die ons vandaag werd toegestuurd die termijn tot 29 maart 2012, maar alleen voor de fiches 281.20 waarop een VA voor renteloze leningen of leningen tegen verlaagde rentevoet moet worden vermeld.

Ondertussen werden de tarieven voor het aanslagjaar 2012 uiteindelijk bekendgemaakt door het koninklijk besluit van 4 maart 2012 (BS, 8 maart 2012). Zoals u merkt zijn de bedragen identiek aan deze die wij eerder publiceerden.

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):