Commissie toetst toepassing van belastingsvoorschriften op grensoverschrijdende werknemers

13/04/2012 - IAB

De Commissie maakt zich op om in het kader van een gericht initiatief na te gaan of grensoverschrijdende werknemers op fiscaal gebied niet worden gediscrimineerd ten opzichte van de overige werknemers. Het aantal werknemers die in de EU grensoverschrijdend werk verrichten, wordt geschat op meer dan 1,2 miljoen. Grensoverschrijdende werknemers en seizoensarbeiders kregen in 2010 46,9 miljard euro aan brutoloon uitbetaald. Mobiliteit van werknemers wordt beschouwd als één van de krachtigste motoren voor groei en werkgelegenheid in Europa. Het probleem is dat fiscale belemmeringen nog steeds een zeer moeilijk te nemen hindernis vormen voor burgers die werk zoeken in een andere lidstaat.

Verder lezen: Persmededeling IP/12/340

Thema's: Fiscaliteit > Internationale fiscaliteit
Kernwoord(en):