Taxation trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway

24/05/2012 - IAB

Dit rapport bevat een gedetailleerde statistische en economische analyse van de belastingstelsels van de lidstaten van de Europese Unie, alsook van IJsland en Noorwegen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte.

De gegevens worden gepresenteerd in een eenvormig statistisch kader (het geharmoniseerd systeem ESR 95 van nationale en regionale rekeningen), wat een evaluatie van de heterogene nationale belastingstelsels op een vergelijkbare basis mogelijk maakt. De meeste statistieken voor internationale fiscale inkomsten zijn moeilijk interpreteerbaar in economische termen omdat ze werken met typeclassificaties (per type belasting of overheidsniveau).

Deze publicatie biedt de mogelijkheid de fiscale inkomsten te ordenen volgens de economische functies (d.w.z. belastingen op arbeid, verbruik of kapitaal).

Zie de publicatie (EN)

Thema's: Fiscaliteit > Internationale fiscaliteit
Kernwoord(en):