Fiscale beroepen en witwasreglementering

25/06/2012 - IAB

De Confédération Fiscale Européenne - CFE (de Europese federatie van fiscale beroepers) heeft haar commentaar gepubliceerd op het voorstel van de Europese Commissie dat de derde witwasrichtlijn herziet, en meer bepaald op het verslag dat de Commissie in april 2012 opstelde*.

De CFE gaat enkel in op die aspecten die de beroepsbeoefenaars betreffen: Opinion Statement on the review of the Anti Money Laundering Directive.

* Verslag van de Commissie over de toepassing van Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2012)168 final)

Thema's: Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):