Minimale technische vereisten van geregistreerde kassasystemen in de horeca: publicatie van de circulaire van de FOD Financiën

26/06/2012 - IAB

In 2009 werd een akkoord gesloten: in ruil voor een vermindering van het btw-tarief, engageerden de horeca-uitbaters met vestiging in België zich ertoe om gebruik te maken van een geregistreerd kassa-systeem vanaf 2013.

In circulaire nr. E.T. 122.682 (AAFisc Nr. 22/2012) dd. 01.06.2012 van de FOD Financiën worden alle technische aspecten waaraan een geregistreerd kassasysteem moet voldoen, toegelicht. Ze is vooral bedoeld voor de producenten/verdelers van kassasystemen.

De circulaire geeft een antwoord op volgende vragen:

  • Hoe moet de kassa werken?
  • Hoe werkt de fiscal data module?
  • Hoe communiceren beide met mekaar?

Daarnaast kunnen horeca-uitbaters een antwoord terugvinden op veelgestelde vragen over de invoering van geregistreerde kassasystemen in hun sector op www.minfin.fgov.be > Thema's > Geregistreerde kassa's.

Thema's: Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):