Btw: de Europese Commissie stelt een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude voor

10/08/2012 - IAB

Op 31 juli 2012 keurde de Europese Commissie een voorstel van richtlijn goed dat er toe strekt in de btw-richtlijn een procedure op te nemen die de lidstaten in zeer specifieke omstandigheden een rechtsgrondslag biedt om directe maatregelen te nemen. Deze procedure zal het snellereactiemechanisme ("SRM") worden genoemd.

Het is niet de bedoeling dat het SRM het huidige systeem van derogaties vervangt. Het toepassingsgebied ervan blijft daarom beperkt tot grootschalige en plotse fraude in (een) specifieke economische sector(en) in een bepaalde lidstaat die niet met traditionele controle en handhavingsmaatregelen een halt kan worden toegeroepen en die tot onherstelbare schade zou leiden.

COM(2012)428: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude

Meer informatie: Press release IP/2012/868 ; Communiqué de presse IP/2012/868 ; Memo/12/609 (FAQ - Engels)

Thema's: Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw);Fiscaliteit > Internationale fiscaliteit
Kernwoord(en):