Toekomst van de btw: de Commissie start met een openbare raadpleging over de verlaagde tarieven

12/10/2012 - IAB

De burgers, ondernemingen en andere betrokken partijen worden uitgenodigd om hun mening te delen over bepaalde verlaagde btw-tarieven in het kader van een openbare raadpleging die op 8 oktober 2012 werd opgestart door de commissie.

Er wordt eveneens gepeild naar de mogelijke gevolgen van een wijziging van de ter zake geldende regels binnen de Unie. De raadpleging maakt deel uit van de werkzaamheden die moeten leiden tot een ernstige hervorming van het btw-stelsel van de Unie met als doel meer vereenvoudiging, efficiëntie en evenwicht. De raadpleging loopt nog tot 3 januari 2013.

Indien u meer informatie wenst, kan u het persbericht raadplegen (IP/12/1079), evenals de MEMO. Andere documenten, evenals de link naar reactieformulieren, vindt u op de pagina van de raadpleging.

Thema's: Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):