Europese Commissie wil leven kmo’s vereenvoudigen door top 10 meest belastende wetgeving te verlichten

11/03/2013 - IAB

Ongeveer 1000 KMO’s en bedrijfsorganisaties hebben meegedaan aan een brede raadpleging die de Europese Commissie organiseerde om na te gaan op welke gebieden de EU-wetgeving groei en werkgelegenheid kon belemmeren.

Daaruit kwamen de top 10 van de meest belastende wetgeving.

Uit de resultaten blijkt dat kmo's met de grootste moeilijkheden en kosten worden geconfronteerd als gevolg van de wetgeving op het gebied van REACH (wetgeving inzake chemische stoffen), belasting over de toegevoegde waarde, productveiligheid, erkenning van beroepskwalificaties, gegevensbescherming, afval, arbeidsmarkt, controleapparaten in het wegvervoer, overheidsopdrachten en het gemoderniseerd douanewetboek.

De Commissie erkent weliswaar de algemene noodzaak van Europese voorschriften op deze gebieden, maar zal deze bezwaren nu grondig onderzoeken via het nieuwe programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT1) dat in december 2012 is opgestart (IP/12/1349).

Lees meer via de recente persmededeling IP/13/188

Thema's: Economie > Economie algemeen
Kernwoord(en):