CFI roept op tot waakzaamheid voor financiële stromen vanuit Cyprus

4/04/2013 - IAB

Op vraag van het EU FIU-Platform in naam van Michel BARNIER, Europees commissaris belast met interne markt en diensten

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Cyprus is de bezorgdheid over het risico op het witwassen van geld uit Cyprus sterk toegenomen. Dit risico zal nog stijgen met de heropening van de banken op 28 maart 2013.

CFI vraagt de financiële en niet-financiële sectoren dan ook om de komende dagen bijzonder waakzaam te zijn met betrekking tot financiële stromen vanuit Cyprus. Aangezien bepaalde verdachte verrichtingen mogelijk reeds uitgevoerd werden bij het uitbreken van de Cypriotische crisis twee weken geleden, is het raadzaam om verdachte transacties vanaf 15 maart 2013 in beschouwing te nemen.

CFI wijst in dit kader op artikels 23, 24, 25 en 26 van de wet van 11 januari 1993 die stipuleren dat:

- De onderworpen ondernemingen en personen onderzoeken bijzonder aandachtig alle verrichtingen of feiten die zij bijzonder vatbaar achten voor witwassen van geld of financiering van terrorisme, wegens hun aard of ongebruikelijk karakter gelet op de activiteiten van de cliënt, dan wel wegens de begeleidende omstandigheden of de hoedanigheid van de betrokken personen.

- Wanneer de onderneming of persoon weet of vermoedt dat een uit te voeren verrichting verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, brengt deze dit ter kennis van de CFI. Indien ze dit niet ter kennis kunnen brengen van de CFI vooraleer de verrichting uit te voeren, hetzij omdat het niet mogelijk is de uitvoering van de verrichting gezien haar aard uit te stellen, hetzij omdat uitstel de vervolging van de betrokkenen zou kunnen beletten, stellen ze de CFI hiervan ter kennis onmiddellijk na de uitvoering van de verrichting en vermeldt de reden daarvoor.

- Verder brengen de onderworpen ondernemingen en personen de CFI onmiddellijk op de hoogte wanneer hen een feit bekend wordt waarvan zij weten of vermoeden dat dit verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

 

CFI

Thema's: Beroep > Deontologie;Beroep > Internationaal
Kernwoord(en):