Nieuw algemeen liquidatiebonustarief vanaf 1/10/2014: enkele verduidelijkingen

12/04/2013 - Daniël Maes - Adviseur juridische en studiedienst

In het editoriaal van de E-zine van vorige week brachten wij u onder de titel “Begrotingscontrole van maart 2013: nieuwe fiscale maatregelen” een eerste impressie van de meest in het oog springende nadelige fiscale maatregel, met name de abrupte verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni. De studiedienst wilde u hiermee zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de nieuwe fiscale maatregelen, voortkomend uit de begrotingscontrole van tijdens het paasweekend 2013.

Nu er meer details over deze maatregel bekend zijn, dienen wij onze eerste indruk hiervan enigszins te nuanceren en u enkele verduidelijkingen te brengen over het – wat in de powerpointpresentatie bij de persconferentie over de begrotingscontrole wordt genoemd – “Nieuw algemeen liquidatiebonustarief (opbrengst 2013: € 80 miljoen)”. De verwachte opbrengst voor 2013, zoals die blijkt uit deze titel in de powerpointpresentatie, is al een eerste verduidelijking op zich.

De voornoemde presentatie en de bijkomende informatie, die wij bekwamen na de publicatie van het editoriaal van vorige week, preciseren enerzijds dat de verhoging pas ingaat vanaf 1/10/2014 en dat deze verhoging past in het kader van een uniformisering van het tarief van de roerende voorheffing (RV)  naar 25 %, waar dit met betrekking tot de RV op liquidatieboni 10 % zal blijven bedragen tot 30/9/2014. Anderzijds is er sprake van dat een “anticipatie mogelijk” is en wordt er een verwijzing gemaakt naar de nieuwe maatregel tot “aanmoediging van nieuw kapitaal in KMO’s”. Op de correlatie tussen deze beide maatregelen komen wij verder terug.

Wat bedoelt men nu precies met mogelijke anticipatie? Welnu, er wordt aan vennootschappen tot 30/9/2014 “een valabel alternatief” gegeven om hun belaste reserves te incorporeren in het kapitaal van de vennootschappen aan een tarief van 10 % RV, dit ter versterking van het kapitaal. Indien deze in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves, die op deze manier anticipatief werden onderworpen aan de RV van 10 %, gedurende minstens 5 jaar aldus in het kapitaal worden aangehouden, worden zij bij wijze van spreken vastgeklikt aan dit tarief van 10 % RV.

Wat gebeurt er indien de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves eerder worden uitgekeerd bij wijze van kapitaalvermindering of vereffening? De reserves die de anticipatieve heffing van 10 % hebben ondergaan, zullen op het moment van uitkering naar aanleiding van een latere kapitaalvermindering of vereffening aan een bijkomend degressief tarief van RV worden belast, namelijk van 15 % (eerste en tweede jaar na jaar van aanleg), 10 % (derde jaar na jaar van aanleg), 5 % (vierde jaar na jaar van aanleg) en 0 % (vijfde jaar na jaar van aanleg).

Welke modaliteiten zijn verbonden aan deze anticipatieve heffing van 10 % RV? Er wordt verduidelijkt dat er momenteel nog geen wetsontwerpen beschikbaar zijn en dat de eerste ontwerpen pas in de tweede helft van april 2013 kunnen worden verwacht. Bijgevolg kan er nu nog geen verdere precisering worden gegeven over de concrete modaliteiten van deze heffingen. De studiedienst van het IAB houdt zich beschikbaar ter advisering van de overheid bij de totstandkoming van de praktische modaliteiten naar aanleiding van de uitvoering van deze nieuwe maatregel. Door zijn specifieke ervaring in deze materie is het IAB ideaal geplaatst om tot een goede uitvoering van deze nieuwe maatregel te komen.

Op dit moment is het duidelijk nog te vroeg om de nieuwe maatregel globaal te beoordelen in al zijn facetten. Wij volgen de evolutie in deze materie verder op en zullen de leden van het IAB hiervan verder op de hoogte houden. In een volgende Accountancy&Tax zal trouwens de ontbinding en de vereffening van vennootschappen in één akte worden behandeld. Indien er ondertussen meer duidelijkheid zou komen omtrent de uitvoeringsmodaliteiten van de nieuwe RV op liquidatieboni, zal die zeker daarin worden opgenomen.

Thema's: Fiscaliteit > Voorheffingen
Kernwoord(en):