Indiening van de aangiften met Biztax: termijn verlengd tot 1 oktober 2013 dankzij IAB

3/05/2013 - IAB

Na de publicatie van de nieuwe aangiftetermijnen in het laatste E-zine, waren velen onder u bezorgd over de gevolgen van het nieuwe nultolerantiebeleid van de FOD Financiën op het vlak van de organisatie. 

Het IAB heeft uw boodschap duidelijk begrepen. Dankzij de interventie van de voorzitter en de ondervoorzitter bij de heer Carlos Six, administrateur-generaal van de fiscaliteit, heeft het Instituut de aangiftetermijn voor Biztax kunnen verlengen van 18 september 2013 tot 1 oktober 2013. Deze verlenging geldt uitsluitend voor de elektronisch ingediende aangiften.

Rekening houdend met het nieuwe beleid van de minister van Financiën om de aangiftetermijnen om budgettaire redenen in te korten, is deze verlenging een stap waar we alleen maar blij om kunnen zijn.

Wij nodigen u voor het volgende aanslagjaar uit de nodige maatregelen te nemen om uw kantoor op een adequate manier te organiseren, omdat de termijnen voor het indienen van de belastingaangifte in de toekomst nog verder zullen worden ingekort.

Vanaf aanslagjaar 2013 worden de algemene aanvragen tot indienen van de aangiften na de termijn niet meer mogelijk (tenzij bij absolute uitzondering). De individuele aanvragen worden uitsluitend toegelaten in geval van uitzonderlijke omstandigheden of overmacht.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):