Europese Unie: Herziening van de bestaande wetgeving inzake verlaagde btw-tarieven

21/05/2013 - IAB

In december 2011 keurde de Commissie een mededeling goed over de toekomst van de btw, waarin is beschreven welke basiskenmerken aan de nieuwe btw-regeling ten grondslag moeten liggen en welke acties nodig zijn om in de EU een eenvoudiger, efficiënter en solider btw-stelsel in te voeren (Communication on the future of VAT).

Een van de prioriteiten betreft een herziening van de huidige btw-tariefstructuur. De resultaten van de raadpleging die de Europese Commissie hierover organiseerde, staan nu online: Summary report of the outcome of the public consultation on the review of existing legislation on VAT reduced rates.

Meer informatie: Review of existing legislation on VAT reduced rates.

Thema's: Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):