Europese gedragscode voor de belastingplichtige: opinion statement van de CFE

28/05/2013 - IAB

“Om de fiscale naleving te verbeteren, zal de Commissie goede administratieve praktijken in de lidstaten samenbrengen in een gedragscode voor de belastingplichtige, met best practices voor de versterking van de samenwerking en het vertrouwen tussen de belastingdiensten en de belastingplichtigen, de verbetering van de transparantie in verband met de rechten en de plichten van de belastingplichtigen en de bevordering van een servicegerichte aanpak. De Commissie zal hierover een openbare raadpleging opzetten begin 2013.” [Actieplan ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking]

U kunt de reactie van de CFE vinden in de CFE Opinion Statement  on the European Taxpayers Code.

Thema's: Fiscaliteit > Internationale fiscaliteit
Kernwoord(en):