Notionele interesten: een paradoxale situatie!

29/05/2013 - Pierre-François Coppens - Studiedienst

De aandacht die gewekt werd door de notionele interesten zal blijkbaar altijd bestaan. Iedereen lijkt min of meer zijn eigen mening te hebben over dit belastingvoordeel. Wat echter minder aandacht krijgt, zijn de soms onverwachte effecten die ze kunnen teweegbrengen. De laatste hervorming dateert van de wet van 13 december 2012 die bepaalt dat de overdracht van het overschot aan notionele interestaftrek, dat ontstaat in aanslagjaar 2013, wordt afgeschaft.

Vanaf het aanslagjaar 2013 wordt de notionele interestaftrek dus beperkt tot de winsten van het belastbaar tijdperk. Indien een onderneming over onvoldoende fiscale winsten beschikt om de notionele interesten weg te werken, dan is ze het overschot aan notionele interesten definitief kwijt.

In het Fiscaal weekoverzicht van 24 september 2012 benadrukt fiscaal advocaat Edouard Masset dat deze nieuwe regeling voordelig is voor ondernemingen met veel winst. Een onderneming die echter verlies lijdt, verliest al haar rechten op deze aftrek hoewel ze in een toekomstig boekjaar weer winst zou kunnen maken. Een winstmakende onderneming wint dus twee keer, terwijl een verliesmakende onderneming twee keer verlies lijdt.

Deze nieuwe maatregel zou overigens tot vreemd gedrag leiden bij bepaalde ondernemingen. Aangezien de ondernemingen over een voldoende grote belastbare grondslag moeten beschikken om van de notionele interestaftrek te kunnen genieten, zullen ze naar alle waarschijnlijkheid hun fiscale resultaat ‘opkrikken’. De belastingvrije reserves, zoals de tijdelijk vrijgestelde meerwaarde mits herbelegging, worden onmiddellijk belast. De voorzieningen voor risico’s en kosten of de vrijgestelde waardeverminderingen worden overgedragen naar de onzichtbare reserves, afschrijvingen worden teruggenomen, oude schulden die in de passiva staan worden opnieuw opgenomen in de belastingaangifte als belastbare overschattingen van passiva enz.

Kortom, een onderneming zal haar belastbare grondslag niet verminderen, integendeel. Ze wil die zo veel mogelijk verhogen. Zal er daarom binnenkort een nieuw departement opduiken binnen de belastingadministratie, dat ondernemingen zal opsporen die te veel fiscale winsten hebben in plaats van een deel van hun winst te verbergen? Een zeer paradoxale situatie!

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):