Eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: raadpleging door de Europese Commissie

24/06/2013 - IAB

In haar actieplan van 2012 over Europees vennootschapsrecht en corporate governance stelt de Commissie dat de Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) een belangrijke rol hebben in de versterking van de EU economie, vooral nu in de economische crisis. Er zijn al veel inspanningen geleverd om de kmo’s het leven gemakkelijker te maken op een aantal gebieden waarop zij problemen lijken te ondervinden, zoals de maatregelen die genomen zijn na de herziening van de Small Business Act in 2011. Wat het vennootschapsrecht betreft, is de Commissie van mening dat de kmo’s minder rompslomp moeten ondervinden als zij in de EU zaken doen en het blijft een duidelijke prioriteit van de Commissie om daarvoor concrete maatregelen te nemen.

Omdat de onderhandelingen over het voorstel voor het statuut van de Europese besloten vennootschap (SPE) blijven aanslepen, bleek uit de publieke raadpleging van 2012 dat de belanghebbenden twijfelen of de onderhandelingen over dit voorstel moeten worden voortgezet. Zij hebben echter wel interesse voor alternatieve maatregelen.

Met deze raadpleging (tot 15 september 2013) wil de Commissie nagaan of de harmonisering van de nationale wetgeving over eenpersoonsvennootschappen er werkelijk voor zou zorgen dat bedrijven, en vooral kmo's, eenvoudige, flexibele en goed bekende regels in de hele EU krijgen en hun kosten kunnen beperken. Bij haar besluit over eventuele nieuwe wetgeving zal de Commissie rekening houden met de reacties op deze raadpleging.

Meer informatie en raadpleging: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SMC&lang=nl.

Thema's: Vennootschapsrecht-onderneming > Vennootschapsvormen
Kernwoord(en):