Nieuwe EU-Richtlijn 2013/34

9/07/2013 - IAB

De nieuwe richtlijn 2013/34/EU betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen werd op 29 juni 2013 gepubliceerd in Publicatieblad L182 van de Europese Unie.

Zij wijzigt de zogenaamde achtste richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en leidt tot de intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG.

Richtlijn 2013/34/EU

Thema's: Boekhouding > Internationale normen
Kernwoord(en):