Nieuwe WCO benadrukt de rol van de externe accountant en belastingconsulent

30/07/2013 - Daniël Maes - Adviseur juridische en studiedienst

In het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2013 werd de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen gepubliceerd. Met deze wet worden onder meer een aantal wijzigingen aangebracht aan de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO). De nieuwe wet treedt in werking op 1 augustus 2013.

Naast de wijzigingen die tot doel hebben de WCO efficiënter te maken en een aantal misbruiken ervan tegen te gaan, wordt een grotere rol weggelegd voor de economische beroepsbeoefenaars, onder wie de externe accountants en/of de belastingconsulenten, inzake de continuïteit van de onderneming. Deze versterkte rol situeert zich zowel in de preventieve als in de remediërende fase van ondernemingen in moeilijkheden.

De nieuwe rol van de beroepsbeoefenaars in de preventieve fase wordt gekenmerkt door de invoering van plichten en mogelijkheden tot inlichting omtrent gewichtige en overeenstemmende feiten, die in de uitoefening van de opdracht werden vastgesteld, en die de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen.

In de remediërende fase wordt de rol van de beroepsbeoefenaar versterkt door te voorzien in zowel een toezicht bij het opstellen van de boekhoudkundige staat, als in een bijstand bij de opstelling van de begroting door een beroepsbeoefenaar. Deze beide documenten worden bij het verzoekschrift tot opschorting gevoegd.

Het Instituut hecht in het bijzonder belang aan de versterkte rol van de externe accountants en/of de belastingconsulenten in het kader van deze vernieuwde wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen. Deze nieuwe opdrachten voor de externe accountants en belastingconsulenten zullen dan ook centraal staan in de geplande opleidingssessies van het IAB over de vernieuwde WCO.

Wij houden u verder op de hoogte.

Thema's: Vennootschapsrecht-onderneming > Gerechtelijk akkoord - Faillissement;Vennootschapsrecht-onderneming > Herstructurering - reorganisatie;Beroep > Het Instituut;Beroep > Opdrachten
Kernwoord(en):