Fraudebestrijding. Nieuwe studie bevestigt: miljarden misgelopen door btw-kloof

30/09/2013 - IAB

Naar schatting 193 miljard euro aan btw-inkomsten (1,5 % van het bbp) is in 2011 verloren gegaan als gevolg van de niet-naleving van de btw-wetgeving of het niet innen van de btw, zo blijkt uit een nieuwe studie over de btw-kloof in de lidstaten.

De studie werd door de Commissie gefinancierd als onderdeel van de hervorming van het btw-stelsel in Europa, alsmede in het kader van een bredere campagne van de Commissie om belastingontduiking aan te pakken. De studie heeft veel details opgeleverd over de kloof tussen het verschuldigde btw-bedrag en het tussen 2000 en 2011 in 26 lidstaten daadwerkelijk geïnde bedrag. Ook worden de voornaamste factoren gepresenteerd die bijdragen tot de btw-kloof, samen met een overzicht van de gevolgen van de economische crisis voor de btw-inkomsten.

Naar het persbericht: IP/13/844.

De volledige studie vindt u hier: Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States - Final Report

Thema's: Fiscaliteit > Strafbepalingen
Kernwoord(en):