Wees klaar voor SEPA op 1 februari 2014!

18/11/2013 - IAB

Wij willen u eraan herinneren dat binnen minder dan 3 maanden, namelijk op 1 februari 2014, zowel de overschrijvingen als de domiciliëringen binnen de SEPA-zone (Single Euro Payments Area) moeten zijn overgeschakeld op een gemeenschappelijk Europees formaat.

De FOD Financiën, de FOD Economie, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben op 23 oktober een persconferentie gehouden om SEPA en de veranderingen die de nieuwe Europese betalingen met zich meebrengen in de kijker te plaatsen. Elk van de vier partijen lanceerde een oproep, vooral naar de ondernemingen, om tijdig de nodige maatregelen te nemen en SEPA-compliant te worden.

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wenst zijn leden in dit kader aan te sporen mee te waken over een tijdige overgang.

Via de speciaal daartoe ontworpen website (www.sepabelgium.be/nl) vindt u alle antwoorden op uw vragen.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Economie > Economie algemeen
Kernwoord(en):