Fiscale regularisatie: twee belangrijke verduidelijkingen

23/12/2013 - IAB

Nu de fiscale regularisatie in zijn laatste rechte lijn zit, brengt een recent verschenen persbericht twee nieuwe verduidelijkingen aan over de te volgen procedure. Let wel: binnen enkele dagen is de termijn van 31 december 2013 afgelopen.

- We weten dat het toegelaten is de onderliggende bewijsstukken in te dienen tot zes maanden na de indiening van de regularisatie-aangifte. Voor de laatste regularisatie-aangiften ingediend op 31 december 2013 zullen de onderliggende stukken kunnen worden ingediend tot uiterlijk 30 juni 2014. Het persbericht geeft ook verduidelijkingen over de te volgen procedure ingeval de onderliggende stukken nog niet beschikbaar zijn op 31 december 2013.

- Ook wordt er gewag gemaakt van de indieningsmodaliteiten en de na te leven deadlines, namelijk met het oog op de eindejaarsfeesten.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):