Balanscentrale brengt nieuwigheden 2014 in kaart, en geeft ook verduidelijkingen

24/12/2013 - IAB

Onlangs hebben we de nieuwe neerleggingstarieven – die vanaf 1 januari 2014 gelden – meegedeeld. Daarnaast hebben we uw aandacht getrokken op de gevolgen van een niet-neerlegging of een laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen.

De balanscentrale heeft in zijn laatste infomail opmerkingen gemaakt of verduidelijkingen gebracht met betrekking tot de volgende bepalingen:

- Nieuwe versie van de modellen van de jaarrekening voor verenigingen en stichtingen
- Nieuwe software voor de opmaak van gestructureerde databestanden vanaf dinsdag 1 april 2014
- Neerlegging van de jaarrekening van IVZW’s en van stichtingen van openbaar nut bij de NBB
- Sedert juli 2013 geen handtekening meer op de ‘Mededeling van neerlegging’
- Ambtshalve doorhaling van vennootschappen die voor ten minste drie opeenvolgende boekjaren niet hebben voldaan aan de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België.

Thema's: Boekhouding > Jaarrekening
Kernwoord(en):