Advocaten en btw: nultarief voor juridische bijstand

17/04/2014 - IAB - OVB en beslissing E.T. 125.682/1 en 2 (nog niet gepubliceerd)

Voor tweedelijnsbijstand (pro-deo) voorziet de circulaire AAFisc 47/2013 van 20 november 2013 dat de advocaat een nultarief kan toepassen.

Voor wat eerstelijnsbijstand betreft ‒ dit zijn gratis consultaties in een OCMW of CAW’s of dergelijk verwante instellingen en waarvoor de advocaat vergoed wordt door de bevoegde overheid met een kleine uurvergoeding per zitting ‒ was het tot op heden niet duidelijk of ook hier het nultarief mocht worden toegepast.

Het kabinet Financiën laat weten dat het maatschappelijk belang van de eerstelijnsbijstand niet mag worden onderschat en het behoud van deze juridische bijstand essentieel is. Het kabinet heeft meegedeeld dat Minister van Financiën Koen Geens de centrale btw-administratie de opdracht heeft gegeven een schrijven voor te bereiden waarbij het btw-nultarief ook van toepassing wordt verklaard op de eerstelijnsbijstand.

Verder is er door de centrale btw-administratie aan de OVB nog duidelijkheid gegeven over gedeeltelijk kosteloze tweedelijnsbijstand:

  

Thema's: Beroep > Andere instituten of federaties
Kernwoord(en):