Geconsolideerde versie van de audit-richtlijn (achtste richtlijn)

12/08/2014 - IAB

De Europese Commissie heeft de geconsolideerde versie gepubliceerd van Richtlijn 2006/43/EG van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.

U unt ze in html- of in pdf-formaat vinden op website eur-lex.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Internationaal;Boekhouding > Jaarrekening
Kernwoord(en):