Aangiftetermijnen: vaststellingen en voorstellen

18/09/2014 - Roger Lassaux - Belastingconsulent - IAB

Onlangs kregen de voorzitter en de ondervoorzitter van het Instituut de kans om opeenvolgend de minister van Financiën in lopende zaken, Koen Geens en de topfuncties van de FOD Financiën te ontmoeten.

Stonden op de agenda van deze ontmoetingen, de aangiftetermijnen en de daarmee samenhangende problemen. In dit verslag beschrijven we elkaars standpunten, maar ook onze voorstellen waarover we samen overlegd hebben. De praktische uitwerking hiervan wordt momenteel nog besproken.

Voorts kwamen ook andere punten aan bod, waaronder de toekomstige prioritaire controleacties, de mandaten en toekomstige onderhoudsdata van de verschillende aangiftetoepassingen; deze worden te gepasten tijde toegelicht in een apart artikel.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):