Aangiftetermijnen: vervolg

19/09/2014 - IAB

Sommige onder jullie werden aangesproken over de concrete gevolgen van de herinneringsbrief die de fiscale administratie uitstuurde ter attentie van de belastingplichtigen die nog steeds geen belastingaangifte voor natuurlijke personen indienden (ongeveer 247 000 personen waaronder 3 800 hun mandaat ter bevestiging staat).

Wij wensen u op de hoogte te brengen dat niets veranderd is tegenover de vorige jaren.

Deze berichtgeving verhindert namelijk niet dat een mandataris – belastingconsulent of accountant – via tax-on-web een belastingaangifte indient voor zijn cliënten ten laatste op 31 oktober van dit jaar, zelfs indien dit mandaat nog niet gevalideerd noch zelfs aangevraagd werd.

Dit schrijven was dus enkel bestemd voor de belastingplichtigen die geen mandataris aangesteld hebben of nog zullen aanstellen teneinde hun situatie in orde te brengen.

We hopen hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gebracht.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):