Venn.B., afwijkend (gebroken) boekjaar en bijkomende termijn van één maand: circulaire online

26/09/2014 - Roger Lassaux - Belastingconsulent - IAB

Zoals u allicht weet, kan de wettelijke termijn voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting niet korter zijn dan een maand volgend op de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt, én niet langer zijn dan zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Met betrekking tot afwijkende (gebroken) boekjaren – waarbij het ‘verdwijnen’ van de bijkomende termijn van één maand, die gepaard ging bij het elektronisch indienen van de Venn.B. via Biztax, tot praktische problemen leidde – werd een oplossing gevonden. Na geïndividualiseerd verzoek kan een bijkomende termijn van één maand ‒ die begint op de dag van de algemene vergadering ‒ worden verkregen indien het bewijs wordt geleverd dat het boekjaar ten vroegste op 1 maart wordt afgesloten en de algemene vergadering in de loop van de zesde maand daaropvolgend wordt gehouden.

Het bericht – dat de FOD Financiën op 25 september 2014 heeft gepubliceerd – geeft twee extra verduidelijkingen weer:

  • Het boekjaar wordt ten vroegste afgesloten op 1 maart (en niet op 31 maart, zoals eerder aangekondigd) en de statutaire algemene vergadering vindt plaats in de loop van de 6de maand na afsluiting van het boekjaar;
  • De bijkomende termijn bedraagt dan één maand vanaf de dag van de statutaire algemene vergadering.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):