Belastingen: studie bevestigt miljardenverlies door btw-kloof

27/10/2014 - IAB

In 2012 is naar schatting 177 miljard euro aan btw-inkomsten verloren gegaan doordat btw-regels niet zijn nageleefd of verschuldigde btw niet is geïnd, zo blijkt uit de meest recente studie naar de btw-kloof die de Commissie op 23 oktober ll gepubliceerd heeft. Dit bedrag komt overeen met 16 % van het totaal aan verwachte btw-inkomsten van 26 lidstaten.

In de studie naar de btw-kloof zijn nadere gegevens opgenomen over het verschil tussen het verschuldigde btw-bedrag en het daadwerkelijk geïnde bedrag in de 26 lidstaten in 2012. Daarnaast bevat de studie ook bijgewerkte cijfers voor de periode 2009-2011, op basis van de preciezere methode die thans wordt gebruikt. Voorts worden de belangrijkste ontwikkelingen inzake de btw-kloof gepresenteerd, samen met een analyse van de gevolgen van het economische klimaat en de beleidsbeslissingen op de btw-inkomsten.

Lees verder

Thema's: Beroep > Internationaal;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):