Aangiftetermijn intern gefinancierde individuele pensioentoezegging verschuift naar 30 juni 2015

11/12/2014 - IAB

Werkgevers en vennootschappen moeten de individuele pensioentoezeggingen van één welbepaalde werknemer of zelfstandige bedrijfsleider zelf aangeven of laten aangeven aan DB2P, als deze toezeggingen nog niet zijn uitbesteed aan een externe pensioeninstelling.

De aangiftetermijn voor deze interne individuele pensioentoezeggingen, die was voorzien op 31 december 2014, wordt uitzonderlijk en eenmalig verlengd tot 30 juni 2015.

Sigedis zal binnenkort ook een geactualiseerde versie publiceren van de aangifte-instructies voor deze interne toezeggingen. In deze versie zijn een reeks FAQ's verwerkt zodat de betrokken werkgevers en vennootschappen er gemakkelijker een antwoord in kunnen vinden op de vragen die ze eventueel hebben bij hun aangifte. Er zal dus binnenkort een update verschijnen van de documenten ‘DB2P voor werkgevers: inhoudelijke documenten’ en ‘DB2P voor vennootschappen: inhoudelijke documenten’.

Bron: www.db2p.be

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Andere instituten of federaties
Kernwoord(en):